fbpx
[vc_empty_space height="-5px"]
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem. [vc_empty_space height="10px"]
[vc_empty_space height="20px"]

Bases legals sorteig xarxes socials

Amic ONG / Bases legals sorteig xarxes socials

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG

 

1.- ORGANITZACIÓ DE LA PROMOCIÓ

L’ONG AMIC amb domicili en Carrer Iuca, 36
a Sant Antoni de Vilamajor (08459) i identificada amb el número NIF G-63654925 organitza el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya i illes Balears, d’acord amb el que es disposa en l’apartat requisits de participació. 

La finalitat d’aquest sorteig és donar a conèixer la iniciativa de l’Organització.

 

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 12 d’abril de 2024 a les 10:00h, i finalitzarà el dia 22 d’abril a les 23.59h. L’ONG AMIC es reserva la facultat de no procedir a dur a terme l’acció promocional si per a la data reflectida de començament de la mateixa no s’ha registrat una participació superior a 10 persones. 

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents: 

  • Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i/o Balears i siguin majors de 16 anys. 
  • Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte en Instagram. 
  • Els Participants hauran de seguir a ONG AMIC en Instagram i comentar la publicació etiquetant a 1 persona durant el període de participació.
  • Els Participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un Participant participa amb diversos perfils d’Instagram seran desqualificats.
  • Els Participants poden participar durant tot el període del sorteig, comentant les vegades que desitgin sempre que s’esmenti diferents persones.
  • L’aplicació acumularà esments i etiquetes d’un mateix Participant encara que estiguin en comentaris diferents. 
  • Els Participants que publiquin el post del sorteig en les seves històries d’Instagram, etiquetant a l’ONG AMIC, tindran més possibilitats de resultar guanyadors. 

 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS 

Es triarà al guanyador per mitjà de la plataforma Rafflys de manera aleatòria. El guanyador serà comunicat el dia 23 d’abril de 2024 a les 18:00h a través de l’Instagram de l’ONG AMIC,  mitjançant una història on es veurà el procés de selecció del guanyador, el qual s’esmentarà en la pròpia història. 

El premi consistirà en un lot de tres llibres infantils en català, realitzats per la mateixa ONG *AMIC. El premi no es podrà canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. 

El guanyador podrà contactar amb l’ONG AMIC durant el termini de 24h a comptar des de la data en la qual s’anunciï en el perfil social de l’organització. En cas que en el termini estipulat no es produís tal contacte, es procedirà a seleccionar un altre guanyador.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

 

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS 

Si s’evidenciés que qualsevol dels Participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció. 

L’Organització es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

 

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS 

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres Participants. 

La participació en la present Promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per part dels Participants en les publicacions no podran vulnerar en cap concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram. 

Si es descobrís per part de l’Organització l’ús de mitjans fraudulents per a la participació, com ara l’ús de bots en els comentaris, el premi no li serà adjudicat i continuarà sent propietat de l’Organització.

 

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció. 

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. 

En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Organització i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent-hi la pàgina web de participació.

 

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’Organització responsable del tractament de les seves dades és ONG AMIC, amb domicili en Carrer Iuca, 36
a Sant Antoni de Vilamajor (08459) i identificada amb el número NIF G-63654925. 

De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les seves dades personals siguin incorporats a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament del premi. 

L’informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un e-mail a lopd@ongamic.org o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: Carrer Iuca, 36
a Sant Antoni de Vilamajor (08459), adjuntant en tots dos casos copia d’un document identificatiu. 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. 

És per això que el Participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.

 

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants en la Promoció. 

El mer fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

 

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb l’aplicació la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; el Reial decret no 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; Llei 13/2011, de 27 de maig, de Regulació del Joc, la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats i el Reial decret 3059/1966 d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Taxes Fiscals.

Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del Participant.