Custom Amount

Seleccionar la forma de pagament
Informació personal

Información de la tarjeta de crédito
Este es un pago encriptado SSL seguro.

Total de la donació: 1,00€

0 de 1 donante

Avís: El modo de prueba está activado. Mientras está en modo de prueba, no se procesan las donaciones en vivo.

Centre Casulo per a infants amb discapacitat

Casa Emanuel Casulo, és un centre escolar i residencial per a infants i joves que pateixen una discapacitat intel·lectual greu i / o múltiple amb un alt grau de dependència i que, per tant, necessiten una atenció continuada. Aquest Centre educatiu i residencial es va inaugurar l’any 2018 i està construit en un terreny de 2.200 metres2 situat a Bisselanca (Biombo).

La situació dels menors amb discapacitat a Guinea Bissau és molt greu, especialment quan aquesta discapacitat és motora, intel·lectual o múltiple. La forta pressió social per part de la comunitat condemna aquests infants ia les seves famílies a l’exclusió social, fins i tot expulsant-los del poblat. En massa ocasions l’exclusió pot acabar amb maltractaments físics greus, amb l’abandonament del nen o, fins i tot, amb un infanticidi.

Al Centre Casulo, a més d’acollir-los i donar-li una atenció especialitzada i una formació adequada es pretén que les famílies prenguin consciència de la situació del seu fill, i rebin formació i suport perquè no els rebutgin i, poc a poc, contribuir a la construcció d’una societat inclusiva, més comprensiva i sensible amb les persones que pateixen una discapacitat.

Per continuar endavant amb aquest projecte necessitem la teva ajuda per fer que funcioni i que aquests infants i joves rebin l’ajuda i el suport que necessiten en el seu dia a dia. Com s’invertiria el teu suport econòmic?

  • Alimentació adaptada a les seves necessitats
  • Productes d’higiene
  • Personal qualificat per atendre’ls
  • Accés a la sanitat
  • Manteniment de les instal·lacions
  • Escolarització d’aquells infants que puguin seguir les classes.

Com és el centre Casulo per a infants amb discapacitat?

L’edifici és d’una sola planta de 448 metres2 (28 metres x 16 metres) distribuits en 2 habitacions adaptades (una per a nens i una altra per a nenes), una cuina, una sala d’estar-menjador, una habitació amb bany per a les monitores , una sala polivalent i una altra d’estimulació múltiple. Aquestes dues sales formaran part del Centre d’Atenció Especialitzada per a menors amb discapacitat (zona escolar) i, per tant, tindran una entrada externa diferenciada, alhora que estaran comunicades amb la resta de la llar. Té també un porxo ampli (com a zona d’esbarjo durant l’època de pluges), així com una zona lúdica i jardins.

No Comments

Post a Comment